מדיניות פרטיות

הנהלת אתר שיקי (להלן "האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט, ומפרסמת כאן את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים, מתוך התחייבות כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.
מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מהם נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש שלהם באתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ואולם היא פונה לשני המינים כאחד.
 
איסוף ושימוש במידע

  1. הגישה לחלק מהשירותים באתר כרוכה בהרשמה לאתר ו/או לשירות שמציע האתר. בתהליך ההרשמה לשירותי האתר הינך עשוי להתבקש להזין פרטים אישיים כגון שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת דואר. הנתונים שתמסור בשלב זה ישמרו במאגר המידע של האתר לצרכים מנהלתיים ו/או אחרים וחלקם יוצגו לגולשים במסגרת הפרופיל האישי שלך.
  2. הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע אישי אודות המשתמשים ונתוני השימוש שלהם באתר, במטרה לספק, לשפר ולקדם שירותים ותכנים אשר מציע האתר ו/או צדדים שלישיים המתקשרים עימו.
  3. בעצם הזנת פרטים אישיים באתר, הינך נותן את הסכמתך לכך שפרטים אלה יכללו במאגר הנתונים של הנהלת האתר. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה זכאים לפנות אליך בנושאים שונים ובכלל זה צרכים פנימיים של האתר, עדכון ו/או שליחת חומר פרסומי אודות האתר והשירותים המוצעים במסגרתו ו/או שליחת חומר שיווקי ופרסומי של מוצרים ו/או שירותים מטעם הנהלת האתר ו/או מטעם צד שלישי.
  4. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת הנהלת האתר רשאית להביא לידיעתך באמצעות משלוח מכתבים לכתובת הדואר אשר מסרת ו/או משלוח הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת ו/או משלוח הודעות SMS לטלפון הסלולארי אשר מסרת ו/או העברת מסרים אוטומטיים למספר הטלפון ו/או הפקס אשר מסרת. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הודעות שכאלה או לטיבם של מוצרים ושירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, הינך רשאי לחזור בך מהסכמה זו בכל עת, על ידי משלוח הודעת סירוב להנהלת האתר.
  5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאסוף, להעביר ו/או לפרסם מידע סטטיסטי הנוגע למשתני השימוש באתר וזאת מבלי לחשוף פרטים מזהים אודות משתמשי האתר.
  6. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה עושים שימוש ב"Cookies" ו/או באמצעים דומים שנועדו לצורך שיפור חווית הגלישה של המשתמשים באתר.
  7. הנהלת האתר רשאית לחשוף ו/או למסור את פרטיך האישיים לצד שלישי ו/או לגורמים חיצוניים במידה ותידרש לכך ו/או תחויב לכך ע"פ דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך בקבלת הסכמתך לכך מראש ו/או במתן הודעה מוקדמת.
אבטחת מידע
  1. הנהלת האתר מקפידה לעשות ככל שביכולתה, בגבולות הסביר, על מנת לאבטח את מאגר הנתונים של האתר ולמנוע מגורמים בלתי מורשים את הגישה לפרטים האישיים של משתמשי האתר. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה של פרטים אלה, ועל כן יובהר כי הנהלת האתר איננה אחראית לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
תנאים כלליים
  1. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמשים ואישור מצידם להנהלת האתר לאסוף ולעשות שימוש במידע האישי שלהם כמתואר במדיניות פרטיות זו.
  2. מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת, ומומלץ להתעדכן בנוסח מדיניות הפרטיות על בסיס קבוע.

בכל שאלה או הבהרה יש לפנות למערכת האתר בדוא"ל: hello@chicy.co.il
תודה שבחרת לעשות שימוש באתר שיקי!

הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו מבצעים ועדכונים: