תנאי שימוש

ברוך בואך לאתר שיקי www.chicy.co.il (להלן "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא מסמך זה בעיון ולוודא שהבנת אותו, היות וכל שימוש שלך באתר מעיד על הסכמתך לכל האמור במסמך זה. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השירות שלהלן, הינך מתבקש להימנע מכל שימוש באתר זה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ואולם הם פונים לשני המינים כאחד. תודה על שיתוף הפעולה.

מונחים
בכל מקום בו יופיע המונח "גולש/ים"/"משתמש/ים" הכוונה לכל העושים שימוש באתר, למטרות פרטיות, עסקיות או אחרות, באמצעות רשת האינטרנט ו/או באמצעות תקשורת סלולארית.
בכל מקום בו מופיע המונח "ספק/ים" הכוונה לעסקים המציגים באתר ו/או המציעים באתר מוצרים למכירה.
בכל מקום בו מופיע המונח "משתמש/ים פרטי/ים" הכוונה היא לגולשים העושים שימוש באתר למטרות פרטיות.
בכל מקום בו מופיע המונח "מוצר/ים"/"דגמ/ים" הכוונה לכל מוצר ו/או שירות המוצג באתר ו/או מוצע באתר למכירה.
בכל מקום בו יופיע המונח "מזמין/"לקוח" הכוונה למשתמש אשר רוכש מוצרים ישירות מהספקים באתר- דרך האתר, באמצעות רשת האינטרנט ו/או באמצעות תקשורת סלולארית.

מטרות ותנאים כלליים

 1. האתר משמש כפלטפורמה לפרסום ולמכירת פריטי אופנה, מוצרים משלימים ושירותים נלווים בתחום.
 2. האתר מסייע למשתמשים פרטיים לאתר מוצרים ופרטים אודות ספקים, ומאפשר למשתמשים פרטיים ליצור קשר עם הספקים ולרכוש מהם ישירות מוצרים המוצעים על ידם.
 3. האתר מאפשר לכל ספק ליצור חשבון ולפרסם ולערוך פרטים אודות המוצרים שהוא מציע למכירה וכן פרטים אודותיו, בכפוף לתנאי המסלול הנבחר, כפי שהם מפורטים באתר.
 4. כל המוצרים המוצעים באתר זה, מוצעים ע"י הספקים בלבד, והאחריות לכל הקשור במוצרים, לרבות פרטיהם, תמונותיהם, מכירתם, אספקתם ומתן שירות ואחריות, חלה על הספקים בלבד.
 5. למען הסר ספק, יודגש כי האתר איננו מוכר או מספק את המוצרים ו/או כל שירות נלווה למוצרים, אלא משמש כפלטפורמה בלבד.
 6. האתר מקדם מטרות אלה מבלי להיות מעורב ישירות או באופן פעיל בתהליך. ככזה, האתר איננו חב באחריות, במישרין או בעקיפין:
 • לפרטים שמפרסם ו/או מוסר הספק לרבות פרטי המוצר ו/או הספק.
 • לפרטים שמפרסמים /או מוסרים הלקוחות לרבות התגובות, פרטי הלקוחות ו/או התשלום.
 • לפרטי ו/או לטיב המוצרים המוצגים ו/או הנמכרים באמצעות האתר, המסופקים או שאינם מסופקים ללקוח.
 • לתשלומים המועברים או שאינו מועברים בין הלקוחות לספקים.
 • לקשרים ו/או להתקשרויות מכל סוג שהוא בין משתמשי האתר, ספקים ומשתמשים פרטיים כאחד, ולתוצאותיהן.
 1. הנך רשאי להשתמש באתר במידה והנך מעל גיל 18, בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאי הסכם זה ולחוזי קניה ומכירה בהתאם לדין, וברשותך כתובת דואר בישראל וכן כתובת דוא"ל תקינה.
 2. כל שימוש באתר יעשה אך ורק במסגרת השימוש הסביר הנגזר ממטרות האתר.
רכישה ומכירת מוצרים באתר (עסקאות בין ספקים לבין משתמשים פרטיים)
 1. לרכישת מוצר באתר, על המזמין לבחור באפשרות המבוקשת ולוודא שמסר פרטים נכונים ומדויקים, לרבות פרטים אישיים ופרטי תשלום. אין לספק פרטים כוזבים מכל סוג שהוא.
 2. המחירים המוצגים באתר ע"י הספקים יכללו מע"מ כחוק, אלא אם מצוין אחרת במפורש.
 3. הזמנות יאושרו בכפוף ולאחר אישור חברת האשראי ו/או PayPal, ובכפוף להימצאות המוצרים במלאי. הלו"ז לאספקת המוצרים יתחיל להיספר מיום אישור ההזמנה ושליחת אישור הזמנה מטעם האתר. הזמנה שלא אושרה ע"י חברת האשראי ו/או PayPal לא תיכנס לתוקף.
 4. הן המזמין והן הספק מצהירים כי הינם מודעים לחוק כרטיסי אשראי וחוק הגנת הצרכן, בהתייחסותם לרכישות מרחוק, רכישות טלפוניות ועסקאות אינטרנט.
 5. באחריות הספק בלבד לוודא כי פרטי החשבון שנמסרו על ידו, לרבות דוא"ל ופרטי תשלום כגון כרטיס אשראי ו/או פרטי חשבון PayPal, מדויקים ועדכניים.
 6. מובהר כי האתר איננו מהווה צד בהסכמים הנערכים בין הספקים ו/או הגולשים לבין חברות האשראי, הסליקה ו/או PayPal, ואיננו אחראי בשום צורה לפרטי ו/או להשלכות ההסכמים עם גופים אלה ו/או השימוש בשירותיהם ו/או לטיב ו/או זמינות השירותים המסופקים על ידם.
 7. האתר איננו מעורב בעסקאות הרכישה המתבצעות בין משתמשי האתר, באתר ומחוצה לו, ואיננו נושא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות אלה. כל תשלומי המיסים החלים על משתמשי האתר, ספקים ומשתמשים פרטיים כאחד, יחולו עליהם בלבד.
 8. המוצרים יסופקו ע"י הספקים לאחר אישור ההזמנה, לכתובת שסופקה ע"י המזמין בשלב ההזמנה, בטווח הזמן אשר צוין לצד אופן המשלוח הנבחר, ובכפוף לתנאי השימוש ולתקנון הגוף המספק את שירות המשלוחים.
 9. ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אפשריים בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותקנותיו.
 10. מודגש כי במקרה של ביטול ו/או החזרה, האחריות להחזרת המוצר/ים באופן פיסי לספק חלה על המזמין ועל חשבונו. ביטולים והחזרות מותנים בהגעת המוצר/ים לספק באריזתם המקורית, כשהם שלמים וללא פגם, ובצירוף חשבונית מקורית ו/או מסמך אישור ההזמנה מתוך האתר. לא ניתן לבטל רכישה ו/או להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש.
 11. באחריות הספק לוודא שפרטי המוצרים המעודכנים באתר, לרבות מפרט, מחיר וכמות יחידות במלאי, תואמים את פרטי המוצרים בפועל. עם זאת, היות וחלק מהפרטים דינאמיים, והיות ועשויה ליפול בפרטים אלה טעות סופר, מובהר למזמין מראש כי יתכן מצב שבו, לאחר אישור ההזמנה, יתברר כי מוצר שהוזמן על ידו איננו קיים במלאי ו/או נמצאה טעות סופר בפרטי המוצר ו/או לא ניתן לספק את המוצר מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, רשאי הספק לבטל את העסקה, או, אך ורק במידה והמזמין מעוניין בכך, לספק לו מוצר חלופי שווה ערך, ולמזמין לא יהיו כל טענות בקשר לכך.
 12. באחריות הספק לוודא שהפרטים המופיעים באפשרויות המשלוח ותנאי השימוש בחנות שלו מדויקים ותואמים את מדיניות החנות, ולדאוג לעדכן אותם במידת הצורך.
התקשרויות, תכנים ומידע
 1. כל הפרטים כפי שהם מתפרסמים באתר, לרבות פרטי הדגמים- תמונות, מחירים וכו', עשויים להשתנות מעת לעת ו/או יתכן ונפלה בהן טעות סופר ו/או טעות טכנית ו/או אחרת. טעות כזאת לא תחייב את הספק ו/או האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד. באחריות הגולשים לברר את נכונות הפרטים אשר בהם ברצונם לעשות שימוש, ובכלל זה, מומלץ לוודא מראש עם הספק שהדגם המבוקש קיים במלאי.
 2. כל ההתקשרויות בין משתמשי האתר, באופן ישיר או עקיף, אינם בשליטתה של הנהלת האתר והיא איננה נושאת בכל אחריות לתוצאותיהן. הנהלת האתר איננה אחראית לכל מחלוקת בין משתמשי האתר, לרבות מחלוקות סביב מוצרים, תשלומים, הסכמים ושירותים אשר ניתנו או לא ניתנו על ידי משתמשי האתר.
 3. הנהלת האתר איננה מנטרת או מסננת את התכנים באתר והיא איננה נושאת באחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר – לתוכנם, לדיוקם, לאמינותם ו/או לכל השפעה שלהם לרבות על ציוד הקצה של המשתמשים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, הנובע משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המפורסמים באתר.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, למחוק ו/או לשנות כל תוכן ומידע המועלים על ידי המשתמשים לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה ונתקלת בתוכן שקרי, מפלה, מכפיש, לא חוקי, לא רלוונטי, כזה שעובר על החוק או שיש בו כדי לפגוע בך או במשתמשי האתר בכל דרך שהיא – אנא עדכן את הנהלת האתר על כך בהקדם האפשרי.
 5. רישום ספקים ומשתמשים פרטיים לאתר, וכן כל תוכן ומידע המועלה לאתר על ידי הגולשים – אין בהם כדי ליצור יחסי תיווך או עובד מעביד בין מעלה התוכן לבין הנהלת האתר.
 6. פרטי המוצרים והספקים המופיעים באתר נמסרים על ידי הספקים עצמם, והאחריות המלאה למידע זה ולטיבו חלה על הספקים.
 7. מערכת האתר עשויה לסייע לספקים בהרשמה ובעדכון הפרטים והדגמים באתר, ו/או לבצע עדכון אוטומטי באמצעות אתר מראה או API. שירותים אלה יינתנו על פי בקשת הספק, בהתאם לתוכן שיועבר על ידי הספק, או המפורסם באתר הספק ו/או במקורות מקוונים אחרים הרשומים על שמו, נכון למועד עדכון הפרטים באתר שיקי. באחריות הספק לוודא את נכונות התכנים הנ"ל, וכל אחריות למידע זה, לרבות לטיבו ולעדכונו, חלה על הספק בלבד.
 8. הנהלת האתר מאפשרת לגולשים לפרסם תגובות למוצרים. התגובות מועלות לאתר על ידי הגולשים עצמם ומתפרסמות בדף המוצר. הנהלת האתר איננה אחראית על תוכן התגובות וממליצה לבחון אותם בעין ביקורתית.
 9. הנהלת האתר איננה מבצעת סינון של ספקים ו/או מוצרים וכן איננה מבצעת סינון של כל מידע אחר המפורסם על ידי המשתמשים באתר. הנהלת האתר איננה מוודאת את זהותם של המשתמשים באתר, לרבות זהותם של הספקים ואיננה מבצעת תחקיר עליהם ו/או על טיב השירותים והמוצרים שהם מעניקים.
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או למחוק מהאתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ספקים ו/או מוצרים אשר נתקבלה כנגדם תלונה/ות מצד משתמשי האתר, ספקים ולקוחות כאחד. במקרים בהם הנהלת האתר תבצע בדיקה של פרטי התלונה/ות שהתקבלו כנגד הספק לצורך בחינת המשך הפעילות של הספק באתר, אין בעצם ביצוע הבדיקה כדי לחייב את הנהלת האתר כלפי מי מהצדדים ו/או כדי לערב את הנהלת האתר בקשר ביניהם בשום צורה שהיא.
 11. המידע והתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ו/או על פי בקשתם, לרבות פרופילים עסקיים ופרטי מוצרים, אינם מהווים בשום אופן המלצה, ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ו/או הפניה מטעם הנהלת האתר.
 12. הנהלת האתר איננה אחראית לתכנים ו/או לטיב המוצרים המוצעים במודעות פרסומיות ומסחריות, אשר מתפרסמות באתר ו/או נשלחות בדוא"ל ו/או באמצעים אחרים למשתמשי האתר. אין לראות בפרסומים אלה המלצה או עידוד מטעם הנהלת האתר לרכישת המוצרים או השירותים המוצעים בהם.
 13. כל התכנים באתר ובכלל זה גם תכני המערכת שמפרסמת הנהלת האתר אינם מהווים בשום אופן תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע ו/או לבדיקה מדוקדקת של נתוני המוצר. המשתמש מתבקש לנקוט דרך זהירות ביחס לתכנים אלה ומצהיר ומתחייב כי כל שימוש בתכני האתר הינו באחריותו בלבד.
 14. הנהלת האתר ממליצה לכל משתמש באתר לנהוג בהיגיון ובמשנה זהירות בכל התקשרויותיו עם משתמשי האתר-ספקים ולקוחות פרטיים כאחד, כשם שהוא עושה זאת מחוצה לו.
זמינות שירותים, תכנים ומידע
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור ו/או לבצע שינויים במרכיבי האתר בכל עת, לרבות מבנה האתר, מראה האתר וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים במסגרתו ללא כל הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 2. הנהלת האתר רשאית למנוע מכל משתמש את אפשרות השימוש באתר ו/או בחלקים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 3. במידה והחלטת לסגור את חשבונך באתר, ייתכן ותכנים ומידע שפורסמו על ידך כגון המלצות, מאמרים, דגמים ותגובות ימשיכו להיות זמינים באתר גם לאחר סגירת החשבון.
קניין רוחני
 1. כל המרכיבים והתכנים באתר ובכלל זה קוד המחשב, עיצוב האתר, טקסטים, תמונות, אלמנטים גראפיים, סמלים וכל חומר אחר המופיע באתר, מוגנים בזכויות יוצרים והינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר ו/או של הספק אשר העלה את התוכן לאתר.
 2. עליך כמשתמש לצאת מנקודת הנחה שכל תכני ומרכיבי האתר מוגנים בזכויות הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין להעתיק, להפיץ, למחוק, לשכפל, להציג בפומבי, למכור, למסור לצד שלישי, או לנצל בכל דרך אחרת את האתר ו/או התכנים המוצגים בו, לכל מטרה מסחרית, ציבורית או אחרת, בלא קבלת אישור מפורש בכתב ומראש מהנהלת האתר.
הרשמה לאתר
 1. הגישה לחלק מהשירותים באתר כרוכה בהרשמה לאתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ולעדכן מעת לעת את קביעתה בנוגע לשירותים המצריכים הרשמה לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. בתהליך ההרשמה לשירותי האתר הינך עשוי להתבקש להזין פרטים אישיים כגון שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת דואר. הנתונים שתמסור בשלב זה ישמרו במערכת האתר לצרכים מנהלתיים ו/או אחרים וחלקם יוצגו לגולשים במסגרת הפרופיל האישי שלך. בעצם הזנת הפרטים הינך מצהיר כי הפרטים שנמסרו נכונים ומדויקים, ומתחייב לעדכן ללא דיחוי את הנהלת האתר על כל שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה.
מדיניות פרטיות  
 1. הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ומפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים, מתוך התחייבות כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מפורסמת בכתובת זו, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
פרסום מידע באתר
 1. ספקים רשאים לפרסם מידע אודות העסק ופרטים אודות מוצרים במקומות המיועדים לכך באתר. כל פרסום באתר יעשה אך ורק במסגרת אפיקי הפרסום המוסדרים באתר.
 2. אין לפתוח באתר יותר מחשבון אחד לחנות ו/או לרשת חנויות אחת, ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת האתר. רשתות אשר מפעילות יותר מסניף אחד, יגדירו את פרטי הסניפים שלהן בחשבון יחיד.
 3. אין לפרסם באתר:
 • פרסומים מזויפים, שקריים או מטעים.
 • ספקים פיקטיביים ו/או שאינם מתחום פעילות האתר.
 • מוצרים פיקטיביים ו/או שאינם מוצעים למכירה על ידיך.
 • פרסום סמוי ו/או פרסום בשמם של גופים שלישיים.
 • קישורים יוצאים לאתרים חיצוניים הפועלים בניגוד לחוק ו/או העשויים לגרום נזק לאתר.
 • תכנים בניגוד לתקנות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 • תוכן שקרי, מפלה, מכפיש, לא חוקי, לא רלוונטי, כזה שעובר על החוק ו/או שיש בו כדי לפגוע במי ממשתמשי האתר בכל דרך שהיא.
 1. כאשר הינך מפרסם באתר כל תוכן או מידע באזורים ציבוריים, ובכלל זה טקסט, תמונות, סימני מסחר, קישורים או כל חומר אחר, הינך מעניק להנהלת האתר, בשמך ו/או בשם בעל התוכן, רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום ושאינו כרוך בתגמולים, לעשות שימוש בתכנים ובמידע בחלקם או בשלמותם, לאפשר לצד שלישי לעשות בהם שימוש תמורת תגמולים, לשנות ו/או להעתיק אותם, למחוק, להעביר, לתרגם, להפיץ ו/או לשלב את התכנים והמידע בתכנים ובמסגרות אחרות בכל צורה שהיא.
 2. הנהלת האתר עשויה לכלול בפרסומים מטעמה, באתר ומחוץ לאתר, לוגויים של ספקים רשומים באתר.
 3. הנהלת האתר עשויה להציג ע"ג תמונות המוצרים המתפרסמים באתר את לוגו האתר בפורמט Watermark ו/או בפורמט אחר, לשיקול הנהלת האתר.
 4. הנהלת האתר איננה אחראית לכל תוכן ומידע המפורסם באתר, על ידי משתמשי האתר, לרבות ספקים או צדדים שלישיים ואיננה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמש או מי מטעמו באשר לתכנים ולמידע הללו, או לכל נזק שיגרם כתוצאה מהם. כמשתמש, הנך מתחייב לנהוג בהיגיון ובמשנה זהירות בכל הקשור לפרסום תכנים ומידע הנוגעים למשתמשי האתר, להנהלת האתר ו/או לצדדים שלישיים.
מסלולים ושירותים בתשלום
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור כל השירותים המוצעים באתר ו/או חלק מהשירותים ו/או שירותים נוספים שיתווספו לאתר, בכל עת, כאשר גובה ואופן התשלום יפורסם באתר ויקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 2. במידה ושירות הניתן כיום בחינם יהפוך לשירות בתשלום, הנהלת האתר עשויה להסיר תכנים שפורסמו ללא תשלום במסגרת השירות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 3. שירות מנוי בתשלום (מסלול פרימיום ומסלול פרימיום שופס) ניתן לספקים על בסיס מנוי חודשי מתחדש אוטומטית, ללא התחייבות. ספק שיהיה מעוניין להפסיק את השימוש בשירותי האתר הכרוכים בתשלום, יבטל עצמאית את פרופיל התשלום בחשבון ה-PayPal שלו. המנוי יסתיים בתום תקופת המנוי החודשי אשר במהלכה התקבלה הודעת הביטול. במידה ולספק קיימת אפשרות לביטול המנוי דרך האזור האישי שלו באתר, הביטול יתעדכן אוטומטית גם בהגדרות חשבון ה-PayPal של הספק.
 4. במידה ולא התקבל תשלום עבור המנוי מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תחסום את השירותים הניתנים בתשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 5. ההצטרפות למסלול פרימיום שופס אשר כולל פלטפורמת מכירה, עשויה להיות כרוכה, מעבר לתשלום החודשי, גם בתשלום עמלות מכירה ע"י הספק לאתר ו/או עלות הקמה, כפי שיפורסם בדפי האתר הנוגעים לדבר. עמלות מכירה יגזרו מתוך סכום הקנייה, להוציא דמי המשלוח.
 6. באחריות ספק אשר רשום למסלול פרימיום שופס לוודא כי הוא נרשם למסלול זה באמצעות חשבון PayPal עסקי, אשר הינו קריטי לפעילותו התקינה של מנגנון אישור ההזמנות באתר, ועל מנת למנוע מצב של אישור הזמנות באופן אוטומטי שלא ע"י הספק. למערכת האתר אין אפשרות לעקוב אחר סוגי חשבונות PayPal והאחריות הבלעדית להשלכות הנגרמות בשל סוג חשבון לא מתאים, חלה על הספק בלבד.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום בכל עת את אפשרות המכירה האינטרנטית עבור ספק שנרשם למסלול פרימיום שופס שלא באמצעות חשבון PayPal עסקי, עד שיתקבל אישור מהספק על הפיכת החשבון לעסקי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך באישור ו/או במתן הודעה מוקדמת ו/או אחרת לספק, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי מערכת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי החיוב של השירותים המוצעים בתשלום, בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 9. תשלום באמצעות המחאות או העברות בנקאיות ייחשב לתשלום בפועל לאחר פירעונו המלא וקבלת אישור הבנק לכך.
 10. לרוכשים שירותים המסופקים ישירות ע"י האתר, תונפק חשבונית מס/קבלה מטעם האתר, בהתאם לפרטים ולמען שנמסרו על ידי המשתמש להנהלת האתר בעת ההרשמה. החשבוניות/קבלות יופיעו באזור האישי של הספק, תחת הקטגוריה 'חשבוניות/קבלות'.
הגבלת אחריות
 1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אשר קשורים בהקמה, תפעול ותחזוקת האתר, אינם אחראים לכל אובדן או נזק הנובע משימוש ישיר או עקיף באתר ובתכנים המוצגים בו, או מאי היכולת לעשות בהם שימוש.
 2. הנהלת האתר איננה אחראית לתכנים ולמידע המתפרסמים על ידי משתמשי האתר, ואין לה כל אחריות באשר לפרסומם ולתוצאות השימוש בהם, לרבות השפעתם על המחשבים וכל ציוד קצה אחר שבו הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו ולכל תוצאה עקיפה או ישירה שתיגרם למשתמשים ו/או לצד שלישי בעקבות השימוש בתכנים ובמידע שבאתר.
 3. הנהלת האתר איננה אחראית למוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי הספקים ו/או לתשלום עבורם ו/או לכל התקשרות בין משתמשי האתר לבין עצמם.
 4. הנהלת האתר איננה מתחייבת לכך שהאתר יענה על כל הצרכים והדרישות של המשתמשים, או לכך שלא יחולו באתר תקלות טכניות ו/או מנהליות.
 5. במידה ותכני האתר כוללים קישורים לאתרים חיצוניים, הנהלת האתר איננה אחראית בשום צורה לתוכנם של אתרים אלה.
 6. השימוש באתר, על כל השלכותיו, הינו באחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר איננה מתחייבת להיעדר שיבושים, הפרעות, פרצות אבטחה, כשלי חומרה ו/או תוכנה ו/או תקשורת, טעויות, וירוסים על השרת שעליו מאוחסן האתר ו/או מרכיבי נזק אחרים. הנהלת האתר איננה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך בעקבות השימוש באתר.
 7. השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא "as is" ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר באשר למרכיבי האתר, לאופי השימוש בו ו/או להשלכות השימוש בו.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה של מחלוקת ו/או תביעה של משתמש כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, תוגבל אחריותה של הנהלת האתר לגובה הסכומים ששולמו ע"י המשתמש.
אבטחה וגיבויים
 1. הנהלת האתר איננה אחראית על כל חומר שימחק מהאתר וממליצה למשתמשים רשומים להחליף את סיסמת הכניסה האישית שלהם לאתר בתדירות גבוהה ובכל מקרה לפחות אחת לשלושה חודשים.
 2. הנהלת האתר איננה אחראית על גיבוי התכנים והמידע שמעלים המשתמשים לאתר וממליצה למשתמשים ליצור העתקים מכל חומר שהם מעלים לאתר.
תמיכה טכנית
 1. השירותים המוצעים באתר אינם כוללים התחייבות למתן תמיכה כלשהי מצד הנהלת האתר. הנהלת האתר תשתדל לסייע למשתמשים בנושאים טכניים שיופנו אליה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שיפורסמו מעת לעת באתר, כמחווה של רצון טוב, וללא התחייבות מצידה.
שיפוי
 1. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שתיגרם לה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב שימוש שעשה באתר ו/או בתכנים או המידע הנכללים בו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תביעות כנגד הנהלת האתר הנוגעות לטיב שירותי האתר, או הנוגעות להפרה של תנאי השימוש.
הוראות כלליות
 1. הפרה של תנאי מתנאי מסמך זה מהווה עילה לחסימה מיידית של המשתמש באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא כל התראה מוקדמת.
 2. במידה ותנאי מתנאי השימוש ימצא כבלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, יחשב תנאי זה למנותק משאר התנאים ולא תהא לו השפעה על תקפותם, חוקיותם ואכיפתם.
 3. זכויות או סעדים של האתר ע"פ הסכם זה לא יגרעו מזכויות או סעדים אחרים אשר האתר זכאי להם ע"פ חוק.
 4. במידה והנהלת האתר תעביר את זכויותיה באתר ו/או חלק מהן לצד שלישי, הנהלת האתר תהיה רשאית להמחות את זכויותיה, כפי שהן מפורטות בתנאי השימוש.
 5. כותרות וסדר הסעיפים בהסכם זה נועדו לצרכי נוחות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפירוש תנאי ההסכם.
 6. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לשימוש באתר, לתנאי השימוש ו/או לפרשנות המתייחסת אליהם, הצדדים כפופים להחלטתו של בית המשפט בישראל.
שינויים בתנאי השימוש
 1. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. המשך שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של השינויים בתנאי השימוש, מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים. אלא אם נאמר אחרת, תוקף התנאים החדשים יחול ממועד פרסומם בדף זה.
הבהרה
 1. תנאי השימוש המפורטים במסמך זה כוללים את כל ההסכמות שגובשו בין המשתמש לבין הנהלת האתר וגוברים על כל הסכם אחר שגובש בין הצדדים בנוגע לנושאים המפורטים במסגרת תנאי השימוש.

בכל שאלה או הבהרה יש לפנות למערכת האתר בדוא"ל: hello@chicy.co.il
תודה שבחרת לעשות שימוש באתר שיקי!

הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו מבצעים ועדכונים: